TWITTEA – Twitter Beans Coffee – Điểm hẹn thưởng thức cà phê

Showing all 8 results

 • Times_tra xanh_1200x2100

  Full Iced Twittea Matcha/Trà Xanh

  45,000 CHỌN MÓN
 • Times_Luctra_1200x2100

  Full Iced Twittea Green Tea/Lục trà

  45,000 CHỌN MÓN
 • Twittea Coffee

  Full Iced Twittea Coffee/Cà Phê

  45,000 CHỌN MÓN
 • Times_banh tao_1200x2100

  Full Iced A16 Twittea Apple Pie/B.Táo

  50,000 CHỌN MÓN
 • z778108428127_95d301e26c073404051154319c58f3c3

  Full Hot A16 Twittea Matcha/Trà Xanh

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_Luctra_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Green Tea/Lục trà

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_banh tao_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Apple Pie/B.Táo

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_Coffee_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Coffee/Cà Phê

  50,000 CHỌN MÓN

ORDER NGAY