HANOI COFFEE – Twitter Beans Coffee – Điểm hẹn thưởng thức cà phê

HANOI COFFEE

Showing all 4 results

 • Placeholder

  Hot Black Coffee

  25,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Hot Black Coffee with Condensed Milk

  25,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Iced Black Coffee

  25,000 CHỌN MÓN
 • Caphe sua da_1

  Iced Black Coffee with Condensed Milk

  25,000 CHỌN MÓN

ORDER NGAY