ESPRESSO – Twitter Beans Coffee – Điểm hẹn thưởng thức cà phê

Showing all 11 results

 • Cappuccino

  Hot Cappuccino

  50,000 CHỌN MÓN
 • Latte

  Hot Caffè Latte

  50,000 CHỌN MÓN
 • Hot Caramel Macchiato

  Hot Caramel Macchiato

  59,000 CHỌN MÓN
 • Cafe Mocha

  Hot Caffè Mocha

  55,000 CHỌN MÓN
 • Hot americano

  Hot Caffè Americano

  39,000 CHỌN MÓN
 • Iced Americano

  Iced Caffè Americano

  39,000 CHỌN MÓN
 • 1

  Iced Caffè Latte

  50,000 CHỌN MÓN
 • Iced Mocha

  Iced Caffè Mocha

  50,000 CHỌN MÓN
 • 1

  Iced Cappuccino

  50,000 CHỌN MÓN
 • Iced Caramel Machiato

  Iced Caramel Macchiato

  59,000 CHỌN MÓN
 • vietnamese-coffee

  Iced Espresso

  35,000 CHỌN MÓN

ORDER NGAY