Products – Twitter Beans Coffee – Điểm hẹn thưởng thức cà phê

ĐẶT HÀNG ONLINE

Showing 1–40 of 72 results

 • Times_tra xanh_1200x2100

  Full Iced Twittea Matcha/Trà Xanh

  45,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Hot English Breakfast

  49,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Hot Strawberry & Mango Tea

  49,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Iced English Breakfast

  49,000 CHỌN MÓN
 • Placeholder

  Iced Strawberry & Mango Tea

  49,000 CHỌN MÓN
 • Times_Luctra_1200x2100

  Full Iced Twittea Green Tea/Lục trà

  45,000 CHỌN MÓN
 • Cappuccino

  Hot Cappuccino

  50,000 CHỌN MÓN
 • Twittea Coffee

  Full Iced Twittea Coffee/Cà Phê

  45,000 CHỌN MÓN
 • Times_banh tao_1200x2100

  Full Iced A16 Twittea Apple Pie/B.Táo

  50,000 CHỌN MÓN
 • z778108428127_95d301e26c073404051154319c58f3c3

  Full Hot A16 Twittea Matcha/Trà Xanh

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_Luctra_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Green Tea/Lục trà

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_banh tao_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Apple Pie/B.Táo

  50,000 CHỌN MÓN
 • Times_Coffee_1200x2100

  Full Hot A16 Twittea Coffee/Cà Phê

  50,000 CHỌN MÓN
 • classy

  Caffe phin CLASSY 200Gram

  70,000 CHỌN MÓN
 • espresso

  Caffe Espresso SPECIAL 200Gram

  110,000 CHỌN MÓN
 • arabica

  Caffe Espresso 100 ARABICA 200Gram

  110,000 CHỌN MÓN
 • 6

  Fitness Passion Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • 4

  Fitness Mango Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Iced Chocolate

  Iced Choco-mint

  50,000 CHỌN MÓN
 • Choco Mint

  Hot Choco-mint

  50,000 CHỌN MÓN
 • Iced Chocolate

  Iced Classic Chocolate

  50,000 CHỌN MÓN
 • Iced Chocolate

  Iced Matcha Chocolate

  50,000 CHỌN MÓN
 • Chocolate Matcha

  Hot Matcha Chocolate

  50,000 CHỌN MÓN
 • Cookie'n Cream Choco-Mint

  Choco-mint Cookies n Cream

  55,000 CHỌN MÓN
 • Cookie'n Cream Choco-Mint

  Chocolate Cookies n Cream

  55,000 CHỌN MÓN
 • Matcha-Green-Tea_sp

  Matcha Green Tea Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Green Tea Latte

  Iced Matcha Latte

  50,000 CHỌN MÓN
 • Green Tea Latte (1)

  Hot Matcha Latte

  45,000 CHỌN MÓN
 • raspberry-mojito

  Raspberry Mojito

  48,000 CHỌN MÓN
 • Mojito mint

  Green Mint Mojito

  55,000 CHỌN MÓN
 • Mojito

  Passion Mojito

  55,000 CHỌN MÓN
 • Yogurt Smoothies Strawberry

  Strawberry Yogurt Smoothie

  65,000 CHỌN MÓN
 • Passion ice blenđ

  Passion Yogurt Smoothie

  65,000 CHỌN MÓN
 • Yogurt Smoothie Blueberry

  BlueBerry Yogurt Smoothie

  65,000 CHỌN MÓN
 • Coffee Chocochip

  Choco Chip Coffee Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • frappuccino topping with whip cream and cookie

  Cookies Coffee Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Coffee Vanila

  Hazelnut Coffee Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Coffee Hazelnut

  Caramel Coffee Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Coffee Vanila

  Vanilla Coffee Ice Blended

  55,000 CHỌN MÓN
 • Latte

  Hot Caffè Latte

  50,000 CHỌN MÓN